22/11/11

Οι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ για την ΕΦΕΔΡΕΙΑ...

Διευκρινιστική εγκύκλιο για την εργασιακή εφεδρεία και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του προσωπικού που απασχολείται στο Δημόσιο...
με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή είναι μόνιμο προσωπικό που υπάγεται στο ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.
Μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι θα πρέπει να ικανοποιείται η βούληση του νομοθέτη για άμεση-πλήρη συνταξιοδότηση με 35 (ή παραπάνω) έτη ασφάλισης αμέσως μετά την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ή της υπαλληλικής σχέσης.
Για να τεθεί λοιπόν κάποιος σε εργασιακή εφεδρεία απαιτείται να του υπολείπονται μέχρι και την 31.12.2013 κατ' ανώτατον δύο (2) έτη, τόσο για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω) όσο και για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
Για όσους έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κατά την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ ο ν. 4024 /2011, η σχέση εργασίας τους ή η υπαλληλική τους σχέση λύεται αυτοδικαίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου