30/11/11

900 μόνιμοι σε Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ.


Με δύο νέους διαγωνισμούς πρόσληψης 800 ατόμων στην Πυροσβεστική και 100 στην Ελληνική Αστυνομία θα "κλείσει" το 2011. Το Πυροσβεστικό Σώμα επεξεργάζεται διαγωνισμό κατάταξης 750 Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Πυροσβεστών και 50 Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Οι θέσεις είναι περιζήτητες και η θητεία των νέων υπαλλήλων θα είναι τουλάχιστον τετραετής. Ο διαγωνισμός στην Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη προκηρυχθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, οι θέσεις είναι μόνιμες και αφορούν 26 ειδικότητες από τους κλάδους Διοικητικού, Τεχνικού, Εγκληματολογικού, Πληροφορικής και Υγειονομικού. Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών διαρκεί...
έως τις 9 Δεκεμβρίου και γίνεται στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του εκάστοτε υποψηφίου. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, στο ΑΣΕΠ θα αναρτώνται σύντομα όλες οι θέσεις κοινωφελούς εργασίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή θα αξιολογεί τις προκηρύξεις και θα ελέγχει τους πίνακες των ανέργων που θα εργαστούν στα έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου