24/11/11

Το νέο σύστημα για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου, είναι εκείνοι που θα δοκιμάσουν το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ της χώρας. Το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να έχει ολοκληρώσει μέχρι τις αρχές του χρόνου τις αλλαγές, με τις οποίες ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων θεωρείται σίγουρο ότι θα αλλάξει και θα κυμαίνεται από 3-6. Για παράδειγμα...
ένας μαθητής που επιθυμεί αυστηρά να μπει στην Ιατρική, μπορεί να δηλώσει αποκλειστικά αυτή τη σχολή και να εξεταστεί ακόμα και σε τρία μόνο μαθήματα, όπως Βιολογία, Χημεία και Νεοελληνική Γλώσσα. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν καταλήξει σε κάποια συγκεκριμένη σχολή, ή έχουν ως προτεραιότητα απλώς την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, θα εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα.
Το υπουργείο Παιδείας εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο οι πανελλαδικές εξετάσεις να γίνονται ταυτόχρονα με τις ενδοσχολικές. Ετσι, οι μαθητές που επιθυμούν απλώς να λάβουν το απολυτήριο του Λυκείου θα απαντούν μόνο στην πρώτη ομάδα ερωτημάτων, ενώ θα συνεχίζουν την εξέταση όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο.
Σίγουρος θεωρείται από το υπουργείο Παιδείας ο συνυπολογισμός της βαθμολογίας των δυο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, σε ποσοστό σαφώς μικρότερο του 50% σε σχέση με τις εξετάσεις.
Στο νέο σύστημα εισαγωγής, τα πανεπιστήμια θα έχουν λόγο στην επιλογή των φοιτητών. Αρχικά θα θέτουν συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα του αντικειμένου τους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι σχολές να βάζουν ακόμα και βαθμολογικά όρια, κάτω από τα όποια δεν θα δέχονται νέους φοιτητές.
Επιπλέον, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να καθιερωθεί ελεύθερη πρόσβαση για τα ΤΕΙ χαμηλής ζήτησης, ενώ υπό συζήτηση είναι και η διεξαγωγή τεστ δεξιοτήτων στο Λύκειο, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί ακόμα αν αυτά θα βαθμολογούνται και θα προσμετρώνται στον βαθμό του απολυτηρίου.
Τα ζητήματα των εξετάσεων θα προέρχονται από μία Κεντρική Τράπεζα Θεμάτων και θα αναφέρονται σε μια διευρυμένη ύλη, ώστε να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου