7/12/11

Εκτός Δημοσίου άλλοι 5.000 υπάλληλοι

Εκτός δημοσίου βρίσκονται από σήμερα 4.929 δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς έληξε η καταληκτική ημερομηνία που είχε αποστείλει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε όλους τους φορείς και στα υπουργεία. Πρόκειται για...
1.134 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), 537 τεχνολογικής (ΤΕ), 2.659 δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και 599 υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ). Αυτό ήταν το δεύτερο κύμα αποχώρησης από τον δημόσιο τομέα, καθώς το πρώτο είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του μηνός Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου