16/12/11

Απεσύρθη η τροπολογία για ΕΡΤ, Δημοτικά Ραδιόφωνα και ΑΠΕ

Αποσύρθηκε η τροπολογία που διατηρεί τα δημόσια μέσα ενημέρωσης –ΕΡΤ, ΑΠΕ και δημοτικοί ραδιοσταθμοί– σε καθεστώς ΔΕΚΟ, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παντελής Καψής. Η εν λόγω τροπολογία θα κατατεθεί εκ νέου, αφού πρώτα την επαναδιαπραγματευτεί ο υπουργός Επικρατείας. Η τροπολογία που αποσύρθηκε, διατηρούσε σε καθεστώς ΔΕΚΟ τα δημόσια μέσα ενημέρωσης...
καθώς και το μέσο κατά κεφαλήν μηνιαία κόστος μισθοδοσίας της επιχείρησης ή οργανισμού στα 1.900 ευρώ, ενώ σημειωνόταν ότι: «υπέρβαση του ορίου των 1.900 ευρώ είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που το μέσο κατά κεφαλή κόστος μισθοδοσίας του φορέα δεν υπερβαίνει το 65% του αντίστοιχου 31-12-2009».


Σχετικά, ο κ. Βενιζέλος σε παρέμβασή του το Κοινοβούλιο, δήλωσε και τα εξής:
"Κύριε Πρόεδρε, έκανα μια προσπάθεια το πρωί να ρυθμιστεί το ζήτημα, όχι μόνο της ΕΡΤ, αλλά και ορισμένων άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν ιδιομορφίες και που πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη ευελιξία.
Επειδή, όμως, το βαθμολόγιο-μισθολόγιο και γενικά η δέσμη των διαρθρωτικών αλλαγών είναι ζωτικής σημασίας για την κυβερνητική πολιτική και για τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας, επειδή το νομοθετικό έργο πρέπει να ασκείται με απόλυτη διαφάνεια, επειδή η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση που στηρίζεται από τρία κόμματα –ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ- και επειδή και στο εσωτερικό των εργαζομένων σε μεγάλους φορείς του Δημοσίου, όπως η ΕΡΤ, πρέπει να επικρατήσει μια δυνατότητα συζήτησης, ώστε να μην υπάρχουν και εσωτερικές αντιθέσεις, γι’ αυτό θεωρώ αναγκαίο να αποσύρω την τροπολογία αυτή, με γενικό αριθμό 630 και ειδικό αριθμό 25, προκειμένου μέσα στις επόμενες μέρες, μετά από μία οργανωμένη συζήτηση με όλους τους ενδιαφερόμενους, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία ρύθμιση, η οποία θα γίνει κατανοητή κατ’ αρχάς από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, θα γίνει κατανοητή ως προς το ευνοϊκό και φιλικό προς αυτούς περιεχόμενο. Γιατί εδώ κινδυνεύουμε να έχει συμβεί και το εξής παράδοξο: να εισάγονται ρυθμίσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά φιλικές και αυτές να θεωρούνται ως ενοχλητικές ή εχθρικές.
Για την ιστορία του πράγματος, απλώς θέλω να ξέρετε ότι η τελευταία εκδοχή της παρ. 3 της τροπολογίας αυτής είναι η εξής: Οι αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 31 του νόμου αυτού, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μετά από διαβούλευση με τις οικείες δημοσιογραφικές ενώσεις. Ως προς τους λοιπούς όρους απασχόλησης, ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις οποίες υπάγονται οι δημοσιογράφοι του προηγουμένου εδαφίου. Σε κάθε περίπτωση, οι δημοσιογράφοι της παραγράφου αυτής υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου.
Αυτό θα αντικαθιστούσε την παρ. 3 της τροπολογίας.
Θέλω, επίσης, να θυμίσω ότι με την παρ. 1 της αποσυρόμενης τροπολογίας έπαυε να ισχύει το εσωτερικό όριο, με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα, για κατηγορίες εργαζομένων που είναι ειδικού χαρακτήρα. Αυτό αφορά από τους τεχνικούς της ΕΑΒ μέχρι τους τεχνικούς της ΕΡΤ.
Και με την παρ. 2 της τροπολογίας αυτής, εάν το μεσοσταθμικό όριο των € 1.900 ανά εργαζόμενο ανά  μήνα, υπερβαίνει το όριο της μείωσης κατά 35% των αποδοχών με βάση τις αποδοχές της 31-12-2009, ισχύει το ευνοϊκότερο για τον εργαζόμενο όριο.
Αυτά είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης. Αλλά επειδή η κυβέρνηση αυτή είναι η κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου και επειδή και η ίδια η λειτουργία της κυβέρνησης πρέπει να διασφαλιστεί και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία πρέπει να εκφραστεί και η Βουλή πρέπει να είναι πλήρως ενήμερη και η κοινωνία και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αίσθηση του τι κάνουμε και του τι γίνεται και του ποιος έχει την ευθύνη και για τι πράγμα, γι’ αυτό με στοιχειώδη άνεση θα επανέλθουμε, αφού διαβουλευτούμε πάνω στη βάση της πρότασης που ανέφερε προηγουμένως".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου