16/4/12

Στην τελική ευθεία οι οριστικές αποφάσεις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Την εξειδίκευση των μέτρων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αναμένει η αγορά μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο...
Η Πράξη είναι προπαρασκευαστικού χαρακτήρα και δίνει το γενικό περίγραμμα των όρων, ώστε να τροποποιηθεί η λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΤΧΣ για να μπορεί να υποδεχθεί τα κεφάλαια που θα έρθουν για την ενίσχυση των τραπεζών.
Επίσης, εγκρίθηκε επίσης η χρήση κρατικών εγγυήσεων για να στηριχθεί η αξία των νέων ομολόγων που λαμβάνουν οι τράπεζες στα πλαίσια του PSI.
Η Πράξη καθιερώνει τα CοCοs μετατρέψιμα ομόλογα και θεσμοθετεί τη δυνατότητα το κράτος να δίνει εγγυήσεις στα νέα ομόλογα, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να τα αποτιμήσουν να τα γράφουν στα βιβλία τους στο 100% της αξίας τους.
Το EFSF αντί μετρητών θα αποστείλει την πρώτη δόση στο ΤΧΣ με ομόλογα, προκειμένου να αναπληρωθεί το έλλειμμα κεφαλαίων που θα προκύψει, έως ότου πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες αυξήσεις κεφαλαίου.
Το πρόγραμμα για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε επόμενες συνεδριάσεις. Κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το αναφέρουν πως αναμένεται να υπάρξουν δύο ακόμα συνεδριάσεις του υπουργικού Συμβουλίου έως τις εκλογές.
Στην κορυφή της λίστας των ενεργειών που προβλέπονται στην Πράξη για να εκταμιευτούν τα πρώτα 25 δισ. ευρώ για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι η αύξηση του κεφαλαίου του ΤΧΣ, όπως έχει συμφωνηθεί και η δυνατότητα εκ μέρους του Ταμείου να λαμβάνει ομόλογα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδει ή εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να τα διατηρεί σε λογαριασμό στο Σύστημα Αυλων Τίτλων στην ΤτΕ.
Προβλέπεται επίσης η προσθήκη στα στοιχεία της περιουσίας του Ταμείου των ομολόγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που λαμβάνει από το EFSF και τη ρύθμιση θεμάτων της περιουσίας αυτής σε περίπτωση εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων.
Το Ταμείο θα μπορεί να χορηγεί, κατόπιν απόφασης της ΤτΕ, βεβαίωση προς πιστωτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα προς κεφαλαιακή ενίσχυση με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετέχει στην μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τους.
Θα μπορεί επίσης να προκαταβάλλει ποσό που αντιστοιχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που καλείται να πραγματοποιήσει το πιστωτικό ίδρυμα αλλά και να έχει άμεση πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος προς το οποίο έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή ή για λογαριασμό του οποίου έχει προκαταβάλει το αναγκαίο ποσό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Καταργείται επίσης η απαγόρευση μεταβίβασης των μετοχών του Ταμείου σε τρίτους και της διαπραγμάτευσής τους στην οργανωμένη αγορά, καθώς η διατήρηση αυτού του περιορισμού δε συμβιβάζεται με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στις Τράπεζες.
Το Ταμείο εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 take over bid κατά την απόκτηση συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων στο Χρηματιστήριο πιστωτικών ιδρυμάτων.
Την Παρασκευή 20 Απριλίου αναμένεται να δημοσιευθούν και τα αποτελέσματα των τραπεζών για τη χρήση 2011. Ανάλογα με τη λογιστική καταγραφή των ζημιών στους ισολογισμούς και τη φορολογική μεταχείριση, μπορεί να μειωθούν σημαντικά τα κεφάλαια που θα χρειασθούν για την ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου