23/1/12

Το ΔΝΤ "βαραίνει" τον προϋπολογισμό...

Κατά 1,5 δισ. ευρώ θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός της Ελλάδας λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων της χώρας προς το ΔΝΤ. Ειδικότερα, κατατέθηκε στη Βουλή η σύμβαση του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με την...
αναθεώρηση των μεριδίων συμμετοχής των χωρών, αλλά και τη μεταρρύθμιση του εκτελεστικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την σύμβαση, οι 187 χώρες – μέλη που απαρτίζουν το ΔΝΤ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αυξάνουν την «ετήσια συνδρομή» τους αρκεί να υπάρχει έγγραφη συναίνεση (σ.σ. στην περίπτωση της Ελλάδας η ψήφιση της σύμβασης από την Ολομέλεια).

Ειδικότερα, για την χώρα μας το μερίδιο συμμετοχής της στο ΔΝΤ θα ανέλθει σε 2.428,9 εκατομμύρια ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR) αντί 1.101,8 εκατομ. SDR  που είναι σήμερα. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου «από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εφάπαξ δαπάνη ποσού 1.513,982 εκατομμύρια ευρώ (1 SDR = 1,14082 Ευρώ) και θα καλυφθεί με τη χορήγηση άτοκων δανείων από την Τράπεζα της Ελλάδας στο ελληνικό δημόσιο.

 Η μεταβολή αυτή επιφέρει νέο ποσοστό ψήφων της  Ελλάδας στη λήψη αποφάσεων του ΔΝΤ της τάξης του 0,511% αντί 0,466% που ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου