30/1/12

Μείωση καταθέσεων κατά 35,4 δισ. το 2011

Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανέρχονται στα 174,2 δισεκατομμύρια ευρώ
Κατά 35,4 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι καταθέσεις μέσα στο 2011, ενώ το συνολικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τις τράπεζες μειώθηκε κατά 9,3 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα δείχνουν ότι στην διάρκεια του 2011 το απόθεμα των καταθέσεων που διατηρούν στις τράπεζες επιχειρήσεις και νοικοκυριά μειώθηκε κατά 35,4 δισ. ευρώ στα 174,2 δισ. ευρώ...

Ωστόσο, τον Δεκέμβριο η εκροή των καταθέσεων που είχε παρατηρηθεί όλους τους προηγούμενους μήνες αντιστράφηκε με αποτέλεσμα να καταγραφεί αύξηση των καταθέσεων κατά 1.3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Μείωση όμως παρατηρείται και στο σκέλος των δανείων με αποτέλεσμα το συνολικό χρέος επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς τις τράπεζες να υποχωρήσει το 2011 στα 248,5 δισ. ευρώ από 257,8 δισ. ευρώ που ήταν το 2010. Έτσι σε ετήσια βάση ο ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε το 2011 κατά 3,2%. Μόνο μέσα στο Δεκέμβριο οι εξοφλήσεις δανείων ξεπέρασαν κατά 1,8 δισ. ευρώ τις νέες εκταμιεύσεις. Στις επιχειρήσεις η χρηματοδότηση το 2011 μειώθηκε κατά 2% με αποτέλεσμα το συνολικό υπόλοιπο των επιχειρηματικών δανείων να υποχωρήσει στα 120,1 δισ. ευρώ από τα 123,2 δισ. ευρώ που ήταν το 2010. Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις το Δεκέμβριο του 2011 ήταν αρνητική κατά 1,422 δισ. και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -2,0% από -0,5% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: 1,1%). Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων υποχώρησε σε -1,8% από -1,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου περιλαμβάνονται και μεγάλου ύψους ενδο-ομιλικές συναλλαγές, μειώθηκε σημαντικά σε -5,2% από 10,0% τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν μηδενική τον επισκοπούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: θετική καθαρή ροή 28 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε -6,6% από -6,5% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: 0,3%). Το χρέος των νοικοκυριών σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε το 2011 κατά 3,9% στα 113 δισ. ευρώ έναντι 118 δισ. ευρώ το 2010. Οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων μειώθηκαν κατά 2,9% με αποτέλεσμα το συνολικό υπόλοιπο στην στεγαστική πίστη να υποχωρήσει στα 78,3 δισ. ευρώ από 80,5 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2010. Οι χορηγήσεις καταναλωτικών δανείων κατέγραψαν μείωση 6,4% με αποτέλεσμα το συνολικό υπόλοιπο της κατηγορίας αυτής να υποχωρήσει στα 32,9 δισ. ευρώ από τα 35 δισ. ευρώ που ήταν το 2010.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου