16/10/11

Οι Ελληνες χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα


Τα στοιχεία μέτρησης της εταιρείας ηλεκτρονικής αποδελτίωσης InNews AE δείχνουν το πλήθος των ενεργών Ελλήνων χρηστών στα τρία (3) κύρια Κοινωνικά Δίκτυα, Facebook, Twitter και Youtube .
Τα στοιχεία αφορούν μετρήσεις του...
δεύτερου και τρίτου τριμήνου 2011, των ενεργών Ελλήνων χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter και Youtube. Η InNews παρακολουθεί, μέσα από ειδική πλατφόρμα και αναλύει σε πραγματικό χρόνο (realtime) τις ελεύθερες πληροφορίες που αναρτώνται από Ελληνες στα κοινωνικά δίκτυα.

Πλήθος Ελλήνων χρηστών ανά Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ISNP (Intelligent Social Network Platform), οι ενεργοί Ελληνες χρήστες είναι:
1.500.000 στο κοινωνικό δίκτυο Facebook
85.000 οι ενεργοί Ελληνες χρήστες στο κοινωνικό δίκτυο Twitter
340.000 στο Youtube

Δραστηριότητα Ελλήνων χρηστών ανά Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)


Ενεργοί θεωρούνται όσοι χρήστες αναρτούν πληροφορίες ή σχόλια με απαραίτητη προϋπόθεση ο χρήστης να έχει έστω και μέρος του λογαριασμού του ανοιχτό σε πρόσβαση.
Σύμφωνα με τη μέτρηση:
Facebook - αναρτούν 240.000 αναφορές την ημέρα (status updates and comments)
Twitter - αναρτούν περίπου 180.000 αναφορές (tweets) ημερησίως, δηλαδή κατά μέσο όρο αντιστοιχούν περισσότερες από δύο αναφορές ημερησίως ανά χρήστη
Youtube - 50.000 αναφορές οι χρήστες του Youtube (comments and videos)

Η χαρτογράφηση και επεξεργασία των Ελλήνων χρηστών και η συγκέντρωση πληροφοριών που έχει κάνει η InNews, δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να αναλύσουν με ακριβή στοιχεία τη συμπεριφορά των Eλλήνων χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα και να βγάζουν τα ποσοτικά και ποιοτικά συμπεράσματα που τους ενδιαφέρουν.
Σημειώνεται ότι το εξάμηνο περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία με περισσότερες από 23.000.000 αναφορές στο Twitter, 60.000.000 αναφορές στο Facebook και 5.000.000 αναφορές ελλήνων χρηστών στο Youtube.

www.innews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου